ontology error?

classic Classic list List threaded Threaded
8 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

ontology error?

Bohms, H.M. (Michel)

Anyone have an idea where “error20” comes from in:

http://odysseus.tno.nl:8080/webprotege/#Edit:projectId=73be64c9-3bb2-43d5-ba22-fa70f72e6c07

 

 

thx a lot, Michel
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. TNO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze e-mail, de wijze waarop u deze gebruikt en voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail, for the manner in which you use it and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronic transmission of messages.


_______________________________________________
protege-user mailing list
[hidden email]
https://mailman.stanford.edu/mailman/listinfo/protege-user
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: ontology error?

Csongor Nyulas
Administrator
It seems to work now.

Csongor

On 04/24/2014 07:58 AM, Bohms, H.M. (Michel) wrote:

Anyone have an idea where “error20” comes from in:

http://odysseus.tno.nl:8080/webprotege/#Edit:projectId=73be64c9-3bb2-43d5-ba22-fa70f72e6c07

 

 

thx a lot, Michel
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. TNO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze e-mail, de wijze waarop u deze gebruikt en voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail, for the manner in which you use it and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronic transmission of messages._______________________________________________
protege-user mailing list
[hidden email]
https://mailman.stanford.edu/mailman/listinfo/protege-user


_______________________________________________
protege-user mailing list
[hidden email]
https://mailman.stanford.edu/mailman/listinfo/protege-user
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: ontology error?

Matthew Horridge-2
Administrator
Hi Michel,

The “Error” classes are produced by the OWL API and come from problems with parsing.  Usually this is causes by the input file not being well formed.  If you can post your OWL file to the list (or send it to me) I’ll take a look at it.

Cheers,

Matthew


On 24 Apr 2014, at 19:01, Csongor Nyulas <[hidden email]> wrote:

It seems to work now.

Csongor

On 04/24/2014 07:58 AM, Bohms, H.M. (Michel) wrote:
Anyone have an idea where “error20” comes from in:
 
 
thx a lot, MichelDit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. TNO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze e-mail, de wijze waarop u deze gebruikt en voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail, for the manner in which you use it and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronic transmission of messages._______________________________________________
protege-user mailing list
[hidden email]
https://mailman.stanford.edu/mailman/listinfo/protege-user

_______________________________________________
protege-user mailing list
[hidden email]
https://mailman.stanford.edu/mailman/listinfo/protege-user


_______________________________________________
protege-user mailing list
[hidden email]
https://mailman.stanford.edu/mailman/listinfo/protege-user
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: ontology error?

Bohms, H.M. (Michel)

Thx Matthew,

 

Hereby the problematic ontology..

 

Thz a lot Michel

 

 

Dr. ir. H.M. (Michel) Bohms
Sr. Research Scientist
Structural Reliability

T +31 (0)88 866 31 07
M +31 (0)63 038 12 20
[hidden email]

Location

 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail, for the manner in which you use it and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronic transmission of messages.

 

From: protege-user [mailto:[hidden email]] On Behalf Of Matthew Horridge
Sent: donderdag 24 april 2014 23:37
To: User support for WebProtege and Protege Desktop
Subject: Re: [protege-user] ontology error?

 

Hi Michel,

 

The “Error” classes are produced by the OWL API and come from problems with parsing.  Usually this is causes by the input file not being well formed.  If you can post your OWL file to the list (or send it to me) I’ll take a look at it.

 

Cheers,

 

Matthew

 

 

On 24 Apr 2014, at 19:01, Csongor Nyulas <[hidden email]> wrote:It seems to work now.

Csongor

On 04/24/2014 07:58 AM, Bohms, H.M. (Michel) wrote:

Anyone have an idea where “error20” comes from in:

 

 

thx a lot, Michel
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. TNO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze e-mail, de wijze waarop u deze gebruikt en voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail, for the manner in which you use it and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronic transmission of messages.
_______________________________________________
protege-user mailing list
[hidden email]
https://mailman.stanford.edu/mailman/listinfo/protege-user


_______________________________________________
protege-user mailing list
[hidden email]
https://mailman.stanford.edu/mailman/listinfo/protege-user

 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. TNO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze e-mail, de wijze waarop u deze gebruikt en voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail, for the manner in which you use it and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronic transmission of messages.

_______________________________________________
protege-user mailing list
[hidden email]
https://mailman.stanford.edu/mailman/listinfo/protege-user

depc.ttl (18K) Download Attachment
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: ontology error?

Bohms, H.M. (Michel)

Hi Matthew, did you find some issue with this one?

 

Error 24 at: http://odysseus.tno.nl:8080/webprotege/#Edit:projectId=3a7039d3-c0d4-4be4-9161-c6937e2b4ba6

 

Thx a lot, Michel

 

 

 

 

Dr. ir. H.M. (Michel) Bohms
Sr. Research Scientist
Structural Reliability

T +31 (0)88 866 31 07
M +31 (0)63 038 12 20
[hidden email]

Location

 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail, for the manner in which you use it and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronic transmission of messages.

 

From: protege-user [mailto:[hidden email]] On Behalf Of Bohms, H.M. (Michel)
Sent: maandag 28 april 2014 16:45
To: User support for WebProtege and Protege Desktop
Subject: Re: [protege-user] ontology error?

 

Thx Matthew,

 

Hereby the problematic ontology..

 

Thz a lot Michel

 

 

Dr. ir. H.M. (Michel) Bohms
Sr. Research Scientist
Structural Reliability

T +31 (0)88 866 31 07
M +31 (0)63 038 12 20
[hidden email]

Location

 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail, for the manner in which you use it and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronic transmission of messages.

 

From: protege-user [[hidden email]] On Behalf Of Matthew Horridge
Sent: donderdag 24 april 2014 23:37
To: User support for WebProtege and Protege Desktop
Subject: Re: [protege-user] ontology error?

 

Hi Michel,

 

The “Error” classes are produced by the OWL API and come from problems with parsing.  Usually this is causes by the input file not being well formed.  If you can post your OWL file to the list (or send it to me) I’ll take a look at it.

 

Cheers,

 

Matthew

 

 

On 24 Apr 2014, at 19:01, Csongor Nyulas <[hidden email]> wrote:

 

It seems to work now.

Csongor

On 04/24/2014 07:58 AM, Bohms, H.M. (Michel) wrote:

Anyone have an idea where “error20” comes from in:

 

 

thx a lot, Michel
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. TNO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze e-mail, de wijze waarop u deze gebruikt en voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail, for the manner in which you use it and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronic transmission of messages._______________________________________________
protege-user mailing list
[hidden email]
https://mailman.stanford.edu/mailman/listinfo/protege-user


_______________________________________________
protege-user mailing list
[hidden email]
https://mailman.stanford.edu/mailman/listinfo/protege-user

 


_______________________________________________
protege-user mailing list
[hidden email]
https://mailman.stanford.edu/mailman/listinfo/protege-user
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: ontology error?

Matthew Horridge-2
Administrator
Hi Michel,

Sorry, I’ve not had a chance to get to this yet.  I’ll hopefully get chance later today or tomorrow. :)

Cheers,

Matthew
On 1 May 2014, at 08:21, Bohms, H.M. (Michel) <[hidden email]> wrote:

Hi Matthew, did you find some issue with this one?
 
 
Thx a lot, Michel
 
 
 
 
Dr. ir. H.M. (Michel) Bohms
Sr. Research Scientist
Structural Reliability
T +31 (0)88 866 31 07
M +31 (0)63 038 12 20
[hidden email]
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail, for the manner in which you use it and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronic transmission of messages.
 
From: protege-user [[hidden email]] On Behalf Of Bohms, H.M. (Michel)
Sent: maandag 28 april 2014 16:45
To: User support for WebProtege and Protege Desktop
Subject: Re: [protege-user] ontology error?
 
Thx Matthew,
 
Hereby the problematic ontology..
 
Thz a lot Michel
 
 
Dr. ir. H.M. (Michel) Bohms
Sr. Research Scientist
Structural Reliability
T +31 (0)88 866 31 07
M +31 (0)63 038 12 20
[hidden email]
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail, for the manner in which you use it and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronic transmission of messages.
 
From: protege-user [[hidden email]] On Behalf Of Matthew Horridge
Sent: donderdag 24 april 2014 23:37
To: User support for WebProtege and Protege Desktop
Subject: Re: [protege-user] ontology error?
 
Hi Michel,
 
The “Error” classes are produced by the OWL API and come from problems with parsing.  Usually this is causes by the input file not being well formed.  If you can post your OWL file to the list (or send it to me) I’ll take a look at it.
 
Cheers,
 
Matthew
 
 
On 24 Apr 2014, at 19:01, Csongor Nyulas <[hidden email]> wrote:

 

It seems to work now.

Csongor

On 04/24/2014 07:58 AM, Bohms, H.M. (Michel) wrote:
Anyone have an idea where “error20” comes from in:
 
 
thx a lot, MichelDit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. TNO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze e-mail, de wijze waarop u deze gebruikt en voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail, for the manner in which you use it and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronic transmission of messages._______________________________________________
protege-user mailing list
[hidden email]
https://mailman.stanford.edu/mailman/listinfo/protege-user

_______________________________________________
protege-user mailing list
[hidden email]
https://mailman.stanford.edu/mailman/listinfo/protege-user
 
_______________________________________________
protege-user mailing list
[hidden email]
https://mailman.stanford.edu/mailman/listinfo/protege-user


_______________________________________________
protege-user mailing list
[hidden email]
https://mailman.stanford.edu/mailman/listinfo/protege-user
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: ontology error?

Matthew Horridge-2
Administrator
In reply to this post by Bohms, H.M. (Michel)
Hi Michel,

I uploaded the version of your ontology to webprotege.stanford.edu and the Error classes aren’t there.  This might be because we updated the version of the OWL API that we use (to 3.5.0) and these Error classes are generated by the OWL API.

We will release this version in the very near future.

Cheers,

Matthew


On 1 May 2014, at 08:21, Bohms, H.M. (Michel) <[hidden email]> wrote:

Hi Matthew, did you find some issue with this one?
 
 
Thx a lot, Michel
 
 
 
 
Dr. ir. H.M. (Michel) Bohms
Sr. Research Scientist
Structural Reliability
T +31 (0)88 866 31 07
M +31 (0)63 038 12 20
[hidden email]
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail, for the manner in which you use it and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronic transmission of messages.
 
From: protege-user [[hidden email]] On Behalf Of Bohms, H.M. (Michel)
Sent: maandag 28 april 2014 16:45
To: User support for WebProtege and Protege Desktop
Subject: Re: [protege-user] ontology error?
 
Thx Matthew,
 
Hereby the problematic ontology..
 
Thz a lot Michel
 
 
Dr. ir. H.M. (Michel) Bohms
Sr. Research Scientist
Structural Reliability
T +31 (0)88 866 31 07
M +31 (0)63 038 12 20
[hidden email]
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail, for the manner in which you use it and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronic transmission of messages.
 
From: protege-user [[hidden email]] On Behalf Of Matthew Horridge
Sent: donderdag 24 april 2014 23:37
To: User support for WebProtege and Protege Desktop
Subject: Re: [protege-user] ontology error?
 
Hi Michel,
 
The “Error” classes are produced by the OWL API and come from problems with parsing.  Usually this is causes by the input file not being well formed.  If you can post your OWL file to the list (or send it to me) I’ll take a look at it.
 
Cheers,
 
Matthew
 
 
On 24 Apr 2014, at 19:01, Csongor Nyulas <[hidden email]> wrote:

 

It seems to work now.

Csongor

On 04/24/2014 07:58 AM, Bohms, H.M. (Michel) wrote:
Anyone have an idea where “error20” comes from in:
 
 
thx a lot, MichelDit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. TNO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze e-mail, de wijze waarop u deze gebruikt en voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail, for the manner in which you use it and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronic transmission of messages._______________________________________________
protege-user mailing list
[hidden email]
https://mailman.stanford.edu/mailman/listinfo/protege-user

_______________________________________________
protege-user mailing list
[hidden email]
https://mailman.stanford.edu/mailman/listinfo/protege-user
 
_______________________________________________
protege-user mailing list
[hidden email]
https://mailman.stanford.edu/mailman/listinfo/protege-user


_______________________________________________
protege-user mailing list
[hidden email]
https://mailman.stanford.edu/mailman/listinfo/protege-user
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: ontology error?

Bohms, H.M. (Michel)

Great, thx for testing! Michel

 

 

From: protege-user [mailto:[hidden email]] On Behalf Of Matthew Horridge
Sent: zaterdag 3 mei 2014 3:21
To: User support for WebProtege and Protege Desktop
Subject: Re: [protege-user] ontology error?

 

Hi Michel,

 

I uploaded the version of your ontology to webprotege.stanford.edu and the Error classes aren’t there.  This might be because we updated the version of the OWL API that we use (to 3.5.0) and these Error classes are generated by the OWL API.

 

We will release this version in the very near future.

 

Cheers,

 

Matthew

 

 

On 1 May 2014, at 08:21, Bohms, H.M. (Michel) <[hidden email]> wrote:Hi Matthew, did you find some issue with this one?

 

 

Thx a lot, Michel

 

 

 

 

Dr. ir. H.M. (Michel) Bohms
Sr. Research Scientist
Structural Reliability

T +31 (0)88 866 31 07
M +31 (0)63 038 12 20
[hidden email]

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail, for the manner in which you use it and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronic transmission of messages.

 

From: protege-user [[hidden email]] On Behalf Of Bohms, H.M. (Michel)
Sent: maandag 28 april 2014 16:45
To: User support for WebProtege and Protege Desktop
Subject: Re: [protege-user] ontology error?

 

Thx Matthew,

 

Hereby the problematic ontology..

 

Thz a lot Michel

 

 

Dr. ir. H.M. (Michel) Bohms
Sr. Research Scientist
Structural Reliability

T +31 (0)88 866 31 07
M +31 (0)63 038 12 20
[hidden email]

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail, for the manner in which you use it and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronic transmission of messages.

 

From: protege-user [[hidden email]] On Behalf Of Matthew Horridge
Sent: donderdag 24 april 2014 23:37
To: User support for WebProtege and Protege Desktop
Subject: Re: [protege-user] ontology error?

 

Hi Michel,

 

The “Error” classes are produced by the OWL API and come from problems with parsing.  Usually this is causes by the input file not being well formed.  If you can post your OWL file to the list (or send it to me) I’ll take a look at it.

 

Cheers,

 

Matthew

 

 

On 24 Apr 2014, at 19:01, Csongor Nyulas <[hidden email]> wrote:

 

It seems to work now.

Csongor

On 04/24/2014 07:58 AM, Bohms, H.M. (Michel) wrote:

Anyone have an idea where “error20” comes from in:

 

 

thx a lot, Michel
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. TNO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze e-mail, de wijze waarop u deze gebruikt en voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail, for the manner in which you use it and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronic transmission of messages.
_______________________________________________
protege-user mailing list
[hidden email]
https://mailman.stanford.edu/mailman/listinfo/protege-user


_______________________________________________
protege-user mailing list
[hidden email]
https://mailman.stanford.edu/mailman/listinfo/protege-user

 

_______________________________________________
protege-user mailing list
[hidden email]
https://mailman.stanford.edu/mailman/listinfo/protege-user

 


_______________________________________________
protege-user mailing list
[hidden email]
https://mailman.stanford.edu/mailman/listinfo/protege-user